Bjørnøfærgen

Coronavirus/covid-19

Kære andelshavere, kunder, medarbejdere, turister og samarbejdspartnere.
Bestyrelsen har drøftet situationen omkring Coronavirus og smittefare i relation til vores færge.
Færgen er øens “livline” og det er derfor vigtigt, at både færgeselskabet og de, der bruger og færdes på færgen alle gør en indsats for at mindske risici for smitte.
Og ikke mindst: vi har et stort ansvar for vores ansatte.

ALLE afgange skal bestilles senest 1 time før på 20298050


Efter at have lyttet til rådgivning og set på myndighedernes vejledning har bestyrelsen derfor besluttet følgende, som gælder indtil videre:
FÆRGEN MÅ MAKSIMALT MEDTAGE 10 PASSAGERER
Det sker for at undgå at vi kommer til at stå og sidde så tæt at den anbefalede sikkerhedsafstand ikke kan overholdes
INGEN ADGANG TIL STYREHUS FOR ANDRE END SKIPPER
ØBOERE HAR FORTRINSRET TIL FÆRGEN

Vi har på øen flere borgere i risikogruppen. De skal kunne komme til læge, på indkøb mv. uden unødig ventetid.
Herudover har vi beboere, som pendler til vigtigt arbejde, der er nødvendigt for at opretholde kritiske funktioner i samfundet.
Vi appellerer til at alle udviser omtanke, hensyn og forståelse og, som altid, retter sig efter Skippers påbud.
Gør vi det er meget nået.
I opfordres til at informere andre om disse retningslinjer, så vi undgår konflikter og misforståelser.
Vi er jo altid glade for gæster og turister på øen, men lige i denne situation, er det vigtigt, at sikkerheden kommer først.
Husk at hovedbudskabet er, at Færgen er øens livline.
Vi skal passe på os selv. Og vores skippere. Det vil være frygteligt, hvis de bliver smittet. Naturligvis først og fremmest af hensyn til dem selv, men også af hensyn til færgens drift.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Bjørnø-Færgen a.m.b.a.

Normal Forside

Bjørnø-Færgen Lillebjørn sejler mellem Faaborg og Bjørnø i det sydfynske øhav og drives af Andelsselskabet Bjørnø-Færgen a.m.b.a.
Sejltiden er ca. 17 min.

Andelsselskabet Bjørnø-Færgen blev stiftet 31/8-1993 og rederiets første (og eneste) færge blev søsat 3/3-1994, hvor den blev døbt “M/F Lillebjørn” af Kirsten Bjørnø Kåg, der er barnefødt på Bjørnø.

Lillebjørn blev sat i drift 14/3-1994 og har derved betjent Bjørnøs beboere og – turister i snart 25 år.

Andelsselskabet Bjørnø-Færgen er skabt og drevet af Bjørnøboerne selv. Ledelsen består af 5 frivillige bestyrelsesmedlemmer og der er 2 fuldtidsansatte skippere og 3 afløsere ansat.

Lillebjørn er 12,5 m lang og 4,2 m bred og kan medtage 20 passagerer eller en enkelt bil, hvis den ikke er for stor

Billeder fra Lillebjørns dåb