Bjørnøfærgen

OBS: Lillebjørn er på Værft fra mandag 12. april

Coronavirus/covid-19

Følgende regler er gældende for Lillebjørn fra og med mandag 12. april 2021 og indtil videre:

Ingen adgang på færgen uden mundbind

Ingen adgang i styrehus for passagerer

I kahyt bedes passagerer fordele sig med maks. 5 personer i øverste og maks. 5 personer i nederste kahyt og så vidt muligt holde 2 m afstand.

Passagerer der ikke er plads til i kahytterne, skal opholde sig på dækket under overfarten.

Forholdsreglerne er taget efter retningslinjer og rådgivning fra myndigheder for at undgå smitte.
Vi beder alle samarbejde og udvise hensyn. Færgen er øens “livline” og vi skal passe på både ansatte og passagerer.

Normal Forside:

Bjørnø-Færgen Lillebjørn sejler mellem Faaborg og Bjørnø i det sydfynske øhav og drives af Andelsselskabet Bjørnø-Færgen a.m.b.a.
Sejltiden er ca. 17 min.

Andelsselskabet Bjørnø-Færgen blev stiftet 31/8-1993 og rederiets første (og eneste) færge blev søsat 3/3-1994, hvor den blev døbt “M/F Lillebjørn” af Kirsten Bjørnø Kåg, der er barnefødt på Bjørnø.

Lillebjørn blev sat i drift 14/3-1994 og har derved betjent Bjørnøs beboere og – turister i snart 25 år.

Andelsselskabet Bjørnø-Færgen er skabt og drevet af Bjørnøboerne selv. Ledelsen består af 5 frivillige bestyrelsesmedlemmer og der er 2 fuldtidsansatte skippere og 3 afløsere ansat.

Lillebjørn er 12,5 m lang og 4,2 m bred og kan medtage 20 passagerer eller en enkelt bil, hvis den ikke er for stor

Billeder fra Lillebjørns dåb